Hella, Tenho 1998, Raumalaista käsityö- ja teollisuusperinnettä. Rauma.

Frankenhaeuser, C. 1907, Pitsinnypläys Raumalla. Kotiteollisuuskomitean mietintö, liite 2.

Kuoppamäki, Lauri 1931, Rauman pitsinnypläyksen elvyttäjä: Rouva Thella Frankenhaeuserin muistolle. Helsinki.

Linnove, Aino 1947, Suomalaisen pitsinnypläyksen kehitysvaiheita 1500-luvulta 1850-luvulle. Porvoo.

Lähteenoja, Aina 1935, Kuuluisimmat Rauman naiset ovat pitsinnyplääjiä. Kotiliesi.

Lähteenoja, Aina 1939, Rauman kaupungin historia VI. Rauma.

Palo, Marketta 1989, Frimodigilai-niminen nyplätty pitsi. Tekstiiliopin syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto, Käsityönopettajan koulutuslinja.

Rinne, Auli 1997, Nyplätty pitsi - sisäinen ja ulkoinen rakenne kolmikulmaisessa nyplätyssä pitsissä. Pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Käsityötiede.

Virrankoski, Pentti 1994, Käsitöistä leivän lisää. Suomen ansiokotiteollisuus 1865-1944.

Östman, John 1971, Rauman pitsinnypläys. Kotiteollisuus 6.

Östman, John 1972, Raumanpitsit. Vakkanen. Kalevalaisten naisten vuosikirja.